Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
20.05.2019  

Svetovni dan čebel: o vlogi čebel in opraševalcev v kmetijstvu, proizvodnji hrane in opolnomočenju žensk in obisk ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Pivec v Rimu

Rim, 20. 5. 2019 – Danes po vsem svetu praznujemo svetovni dan čebel, ki ga je na pobudo Slovenije decembra leta 2017 razglasila Generalna skupščina OZN v New Yorku. Osrednji dogodek ob tem dnevu je v organizaciji Slovenije in Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) potekal na sedežu FAO v Rimu. Slovenijo je na dogodku zastopala ministrica dr. Aleksandra Pivec, ob prisotnosti predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča, podpredsednika Mednarodne zveze čebelarskih organizacij Apimondia dr. Petra Kozmusa in predstojnice Slovenske čebelarske akademije dr. Damjane Grobelšek. Na povabilo Slovenije so na dogodku sodelovali tudi strokovnjaki in drugi predstavniki različnih organizacij, ki se ukvarjajo s čebelami in drugimi opraševalci na FAO, v Koaliciji voljnih za opraševalce ter Mednarodnem združenju poslovnih žensk in podjetnic. Prisotne je uvodoma preko video povezave nagovoril generalni direktor FAO dr. José Graziano da Silva. Osrednja tema današnjega dogodka je bila vloga čebel in opraševalcev v kmetijstvu in proizvodnji hrane.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec je v nagovoru izpostavila pomen čebel in drugih opraševalcev, saj so poleg zagotavljanja prehranske varnosti in vitalnega kmetijstva neprecenljivi tudi z okoljskega in gospodarskega vidika. »Opraševalci so dober bioindikator razmer v okolju, zato sem še kako zaskrbljena nad opozorili o ogroženosti in upadanju populacij čebel in ostalih opraševalcev. Na takšno stanje vplivajo številni dejavniki, ki so posledica človekovih aktivnosti, čebele so izpostavljene tudi škodljivcem in boleznim, njihov življenjski prostor pa se krči zaradi naraščajočega svetovnega prebivalstva in podnebnih sprememb.« Pozvala je k skupnemu ukrepanju na mednarodni ravni za zaščito čebel in opraševalcev, saj bo to prispevalo k reševanju globalnih problemov – prehodu na trajnostno kmetijstvo in odpravi revščine in lakote v državah v razvoju.

Posebej je opozorila na prispevek, ki ga čebelarstvo lahko ponudi pri opolnomočenju žensk na podeželju. »V državah v razvoju so opraševalci in brezplačna storitev opraševanja potreben pogoj za raznolik in bogat pridelek. Ključno vlogo pri tem igrajo ženske, saj bi bila brez njihovega skrbnega upravljanja z družinskim dohodkom in viri prehranska varnost številnih družin resno ogrožena.« Ne glede na pomemben prispevek žensk ostajajo neenakost in ovire pri dostopu do naravnih in proizvodnih virov in znanja velik izziv. Opolnomočenje žensk in čebelark zato predstavlja velik razvojni potencial, še posebej na področju trajnostnega kmetijstva in razvoja podeželja ter proizvodnji raznolike in kakovostne prehrane, je poudarila ministrica Pivec. Ob tej priložnosti se je zahvalila generalnemu direktorju FAO Joseju Grazianu da Silvi, ki je s svojo osebno podporo ključno prispeval k razglasitvi svetovnega dne čebel. V znak zahvale mu je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor podelil odlikovanje, ki mu ga bodo izročili v torek v prostorih Veleposlaništva RS v Rimu.

Pomočnik generalnega direktorja FAO Bukar Tijani se je zahvalil Sloveniji za vsa prizadevanja za razglasitev svetovnega dne čebel in zaščito čebel. Dostop do hrane je temeljna človekova pravica, zato je treba opraševalce zaščititi, saj so ključni za proizvodnjo hrane in s tem odpravo svetovne lakote, je poudaril.

Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, je pozval k razglasitvi čebel in opraševalcev za ogrožene, ukrepanju proti ponarejenemu medu, povečanju prenosa znanja in vlaganju v raziskave, dr. Peter Kozmus, podpredsednik Apimondie, pa je opozoril, da se v številnih delih sveta soočajo z upadom opraševanja in s tem zmanjševanjem kmetijske proizvodnje.

Predstojnica Slovenske čebelarske akademije Damjana Grobelšek je predstavila pilotni projekt Čebelarjenje v Bangladešu, kjer je Slovenska čebelarska akademija s projektnima partnerjema Medex in BRAC vključena v praktično izvedbo prenosa znanja. Med cilji projekta sta razvoj čebelarstva, ki bo pripomoglo k večji kakovosti življenja finančno ogroženih bangladeških družin, in izboljšanje obstoječe tehnologije čebelarjenja v Bangladešu. Kot poseben izziv so si projektni partnerji zadali osvežitev obstoječega genetskega materiala medonosne čebele v Bangladešu z vnosom slovenske rase medonosne čebele. V tem trenutku poteka usposabljanje izbranih kandidatov v Bangladešu in intenzivno čebelarjenje s kranjsko sivko, ki je v Bangladeš prispela januarja 2019.

Cleofas Rodriguez Cervancia s filipinske univerze je predstavila znanstveno raziskovanje čebel in opraševalcev v Aziji, Josephat Kiemi pa tanzanijsko pobudo za čebelarske vasi (Tanzanian Beekeeping Villages Initiative), s katero so ustvarili 1700 novih delovnih mest za mlade.

Ob robu obeležitve se je ministrica srečala s predstavnicami Mednarodnim združenjem poslovnih žensk in podjetnic, ki je stopilo v stik s Slovenijo z željo po sodelovanju. Združenje združuje približno 30.000 članic iz 110 držav, trenutno pa že izvajajo številne programe v zvezi s čebelami in opraševalci v Ameriki in Afriki.

Svetovni dan čebel so prepoznali kot projekt, ki odgovarja na trajnostne razvojne cilje, povezane z opolnomočenjem žensk, zato želijo sodelovati pri njegovi promociji in obeležitvi v letošnjem in naslednjih letih.