Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
05.04.2020  

Obvestilo na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine / Information at border crossings for Slovenian and foreign citizens returning to Slovenia from abroad

Obvestilo na mejnih prehodih za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine*
(Ukrep velja od 4. aprila 2020 od 6. ure zjutraj)


*Navodilo ne velja za delovne migrante in osebe, ki opravljajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali so v tranzitu, ter osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu. Navodilo velja za delavce, ki prehajajo mejo zaradi sezonskega opravljanja del. Navodilo se nanaša na cestne in železniške mejne prehode, pa tudi za letališče in  pristanišče.


V Sloveniji je po vrnitvi iz tujine za zdrave osebe zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odrejena karantena, za osebe z bolezenskimi znaki okužbe z novim koronavirusom pa izolacija.


1. Če ste zdravi, bomo vaše podatke posredovali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki bo za vas predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu v obdobju 14 dni od prihoda v Slovenijo. Ministrstvo za zdravje bo na predlog NIJZ izdalo karantensko odločbo, ki jo boste skupaj z navodili prejeli po pošti priporočeno na stalni ali začasni naslov.
Do doma ali lokacije bivanja v času karantene se odpeljite po najkrajši poti in brez ustavljanja. Do prejema odločbe se izolirajte (ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi). Če kaj potrebujete iz trgovine, naj vam to dostavijo bližnji oziroma prosite za pomoč Rdeči križ/Civilno zaščito. Za neupoštevanje navodil je predvidena denarna kazen v znesku 400 evrov.


2. Če pri sebi opažate bolezenske znake, značilne za okužbo z novim koronavirusom (npr. slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje), se takoj izolirajte (prekinite stike z drugimi ljudmi) in obvezno pokličite izbranega zdravnika ali urgentno službo, tam, kjer živite. Po presoji zdravnika boste v izolaciji na domu ali v bolnišnici.


3. Če na vašem stalnem ali začasnem naslovu ni ustreznih pogojev za karanteno ali izolacijo (npr. nimate možnosti bivanja v lastni sobi ali si gospodinjstvo delite z osebo/-ami, ki jih zaradi njihovega zdravstvenega stanja COVID-19 najbolj ogroža), o tem takoj obvestite mejno policijo, da bo s Civilno zaščito za vas zagotovila ustrezno nadomestno lokacijo v zato določenih hotelskih objektih. Karantensko odločbo in navodila boste prejeli pred nastanitvijo oz. ob njej na tej lokaciji.

 

Information at border crossings  for Slovenian and foreign citizens returning to Slovenia from abroad* (valid from April 4, 2020, 6 am)


 * This instruction does not apply to labour migrants, persons transporting goods to, or in transit through, the Republic of Slovenia, and persons travelling across the Republic of Slovenia to another country in the same day. The instruction does apply to workers crossing the border for seasonal work. This instruction applies to all border crossings including the airport, the port and railway crossings.


Upon their arrival from abroad, all healthy persons are required to remain in quarantine due to a possible infection with the new coronavirus. Persons with signs of COVID-19 infection must be isolated.


1. If you are in good health, your personal data will be sent to the National Institute of Public Health (NIJZ), which will request that you remain in quarantine either at your permanent or temporary address for a period of 14 days following your arrival to Slovenia. Based on the request by NIJZ, the Ministry of Health will issue a decision of quarantine, which you will receive by registered mail either to your permanent or temporary address, accompanied with further instructions.
You are requested to take the shortest route to your place of stay without stopping. Until you receive the quarantine decision, you should remain isolated (stay inside and avoid any contacts with other persons). If you have any requirements, ask your relatives/neighbours for help or call the Red Cross/Civil Protection.
Any non-compliance with instructions entails a fine of EUR 400.


2. If you notice any typical COVID-19 symptoms (e.g. fatigue, dry cough, fever, shortness of breath) isolate yourself immediately and discontinue all contact with other persons. You are required to call your doctor or an emergency service in your locality. The doctor will instruct you whether to remain isolated at your place or to go to the hospital.


3. If the conditions at your permanent or temporary address are not suitable for quarantine/isolation (e.g. there is no possibility to remain isolated in one room or you share the household with persons most at risk of COVID-19 infection due to their health status), you must immediately notify the Border Police of your situation. Together with the Civil Protection the Police will provide a suitable alternative location in a specially designated hotel facility. You will receive the quarantine decision and instructions before moving to such location or once you have been moved there.