Veleposlaništvo RS Rim /Novice /
18.03.2020  

Vzpostavitev štirih kontrolnih točk na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko / Quattro punti di controllo in ingresso al confine con la Repubblica Italiana

Vlada Republike Slovenije je 18.3. izdala Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.


Vzpostavijo se štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure.


Vlakovni potniški ter mednarodni občasni in linijski avtobusni promet med Italijansko republiko in Republiko Slovenijo se ne izvajajo. Cestni tovorni promet, razen prevoza poštnih pošiljk, zdravil, zaščitne opreme in medicinskih pripomočkov ter človekoljubne pomoči, iz Italijanske republike v Republiko Slovenijo se ne izvaja. Izjema so tovorna vozila (tovorni promet), katerih končna destinacija je Republika Slovenija ali so v tranzitu in je dogovorjeno s sosednjo državo, da tovorno vozilo sprejme.


Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli tujcu, če predloži dokazilo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku, ki ni starejše od treh dni, o opravljenem molekularnem laboratorijskem testu na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), s katerim izkaže negativen izvid na SARS-CoV-2 (COVID-19). Če tujec takega dokazila ne predloži, se mu vstop v Republiko Slovenijo kljub temu dovoli, če je njegova telesna temperatura nižja od 37,5°C in ne kaže jasnih znakov okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje).


Vstop v Republiko Slovenijo se dovoli državljanu Republike Slovenije in osebi s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če ima višjo temperaturo od 37,5°C ali kaže jasne znake okužbe zgornjih dihal (kašelj, kihanje, oteženo dihanje), se ga seznani z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.


Odlok se ne uporablja za državljane Republike Slovenije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na območju Italijanske republike ob državni meji in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela.

Odlok začne veljati 19. marca 2020 ob 00.00.

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati Odredba o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni (Uradni list RS, št. 18/20 in 20/20).

* * *


Quattro punti di controllo in ingresso al confine con la Repubblica Italiana


Il Governo della Repubblica di Slovenia ha in data 18 marzo u.s. varato il Decreto sulle condizioni di ingresso nella Repubblica di Slovenia dalla Repubblica Italiana in vista del contenimento del contagio di malattie infettive.


Sono stati stabiliti quattro punti di controllo lungo il confine italiano: Vrtojba/ Sant’Andrea, Fernetiči/Fernetti, Škofije/Rabuiese e Krvavi potok/Pese. I punti di controllo Vrtojba/ Sant’Andrea, Fernetiči/Fernetti e Škofije/Rabuiese rimangono sempre aperti, mentre da Krvavi potok/Pese il transito sarà possibile soltanto tra le ore 5 e le ore 23.


Non si effettua il traffico ferroviario di passeggeri, tutti i collegamenti autobus internazionali tra l’Italia e la Slovenia sono stati cancellati. Il traffico merci per strada, con eccezione di trasporto di spedizioni postali, medicinali, dispositivi di protezione e materiale medico nonché aiuti umanitari, dall’Italia in Slovenia è stato fermato. Fanno inoltre eccezione tutti i TIR (traffico merci) cui destinazione finale è in Slovenia oppure sono in transito verso il paese terzo il quale ha autorizzato il detto transito.


L’ingresso nella Repubblica di Slovenia è permesso allo straniero che presenta un certificato medico in lingua slovena, italiana o inglese, rilasciato non più di tre giorni prima, e che attesti che il nominato si è sottoposto al test e che non è risultato positivo al virus COVID-19. In mancanza del detto certificato, lo straniero sarà sottoposto ad un controllo sanitario con la misurazione della temperatura corporea che non dovrà superare 37,5°C. L’ingresso in Slovenia gli sarà permesso solo in caso in cui non presenti alcuna manifesta infezione di alte vie respiratorie (tosse, starnuto, difficoltà respiratorie).


L’ingresso nella Repubblica di Slovenia è permesso a tutti i cittadini sloveni e a ogni persona con residenza (permanente o temporanea) nella Repubblica di Slovenia. In caso di febbre oltre 37,5°C e manifesta infezione di alte vie respiratorie (tosse, starnuto, difficoltà respiratorie) verrà sottoposto alle misure previste dall’Istituto Nazionale Sanitario. 
 
Il presente Decreto non è valido per i cittadini della Repubblica di Slovenia che sono proprietari di terreni tranfrontalieri e si spostano per svolgere il lavoro agricolo.


Il Decreto entra in vigore il 19 marzo 2020 alle ore 00.00 e sostituisce tutti i precedenti.