Veleposlaništvo RS Rim /Konzularne zadeve /

Konzularne zadeve

Obvestilo o delovanju konzularnega oddelka veleposlaništva

Konzularni oddelek veleposlaništva do prenehanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19  za nujne primere deluje le po predhodno dogovorjenem terminu, za katerega se lahko dogovorite po tel: + 39 06 454 31 160 oziroma po elektronski pošti: sloembassy.rome(at)gov.si 

Za stranke je obvezna nošnja zaščitnih mask in rokavic.

Plačevanje takse se v tem času izvajanja tega ukrepa izvaja izključno z bančnim nakazilo, pri čemer stranka nosi vse bančne stroške.

Uradne ure

Uradne ure so ob ponedeljkih - od 09.30 do 12.30 ure, ob sredah - od 09.30 do 12.30 ure in od 13.30 do 15.30 ure ter ob četrtkih od 09.30 do 12.30 ure, razen ob italijanskih državnih praznikih in na dan državnosti Republike Slovenije, 25. junija.

V letu 2022 Veleposlaništvo Republike Slovenije v Rimu zaradi praznikov oz. dela prostih dni ne bo odprto: 6.1., 18.4., 25.4., 2.6., 15.8. , 1.11., 8.12. in 26.12.  

Slovenskim državljanom, ki imajo težave in nujno potrebujejo pomoč veleposlaništva, je ta zagotovljena tudi takrat, ko veleposlaništvo ne posluje. Dežurnega diplomata lahko med tednom po 16.30, ob koncu tedna in ob praznikih pa ves dan pokličejo na dežurno številko (+) 39 335 80 64 552.

Komu lahko veleposlaništvo zagotovi pomoč?

• slovenskim državljanom,
• osebam slovenskega porekla,
• državljanom držav članic Evropske unije, če v državi sprejemnici nimajo svojega diplomatsko-konzularnega  predstavništva (v skladu z 20. členom Pogodbe o Evropski skupnosti).

Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

• izda začasni potni list za vrnitev v Republiko Slovenijo;
• posreduje pri pridobitvi denarnih sredstev za vrnitev v Republiko Slovenijo;
• vzpostavi stik z vami, če so vas priprli ali zaprli, če tako želite, ter ob vašem soglasju poskrbi, da bodo vaši sorodniki oziroma Prijatelji obveščeni, v kakšnem položaju ste se znašli;
• poskrbi, da bodo vaši sorodniki ali prijatelji obveščeni v primeru vaše nesreče ali smrti;
• pomaga vzpostaviti stik z odvetniki, prevajalci, zdravstveno in pogrebno službo. Ob tem poudarjamo, da Vlada Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in veleposlaništvo ne prevzemajo odgovornosti za strokovnost ponudnikov navedenih storitev;
• pomaga pri urejanju upravnih zadev v Republiki Sloveniji;
• pomaga pri urejanju zapuščinskih zadev;
• overja podpise, prevode, potrdila.

Česa veleposlaništvo ne more storiti za vas?

• izposlovati izpustitve iz pripora ali zapora;
• plačati varščine, zastopati pred sodiščem ali preiskovati kaznivih dejanj; • preprečiti lokalnim oblastem, da vas po preteku zaporne kazni prisilno vrnejo/deportirajo v Republiko Slovenijo;
• priskrbeti boljše ali hitrejše obravnave v bolnici ali v zaporu;
• plačati stroškov zdravljenja, namestitve, odvetniških in drugih storitev;
• pomagati vstopiti v državo;
• priskrbeti priporočilnih pisem ali drugih potrdil za namen pridobitve vizumov;
• rezervirati hotelov ali drugih namestitev;
• priskrbeti dela ali dovoljenja za bivanje.

Podrobnejše konzularne informacije so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije: http://www.mzz.gov.si/si/konzularne_informacije/

KORISTNE KONZULARNE INFORMACIJE

Mirujoči računi
Objavljamo spletno stran MF, kjer je mogoče preveriti seznam računov, s katerih se v 10 letih in več ni izvajalo transakcij – t.i. conti dormienti (»mirujoči računi«): http://www.mef.gov.it/depositi-dormienti/, kar pomeni, da lahko morebitni dediči ugotavljajo, ali so njihovi predniki imeli bančni račun v Italiji ter ali se na njem nahajajo sredstva, ki jim pripadajo na podlagi dedovanja.

Baza ukradenih vozil
Za preveritev ali je vozilo v bazi ukradenih vozil (SIS, ASF) lahko
preverite sami brezplačno, neposredno preko spletne strani Ministrstva za
notranje zadeve Republike Italije in sicer: http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.htm

Za dodatne informacije o vozilu (registracija, prepisi, hipoteke, itd.)
pa lahko obrnete na ACI (Automobile Club d'Italia), ki vodi javni register
vozil in je prav tako možno dobiti podatke preko spleta (PLAČLJIVO 5,65€ EUR)
in sicer: https://servizi.aci.it/VisureInternet/welcome.do Izpolniti je potrebno obrazec. Če sistem ne bo hotel sprejeti vaših podatkov za podajo vloge, predlagamo, da to opravi lastnik (italijanski državljan).

Konzularne informacije v francoskem jeziku lahko dobite tukaj.

Italijanski zakon o varnosti

Dne 29.11.2018 je stopil v veljavo nov italijanski zakon o varnosti, ki določa, da morajo vsi, ki imajo prijavljeno stalno bivališče v Italiji, v roku 60 dni registrirati svoje vozilo v Italiji. Kršiteljem zakona sledi visoka kazen, začasni zaseg prometnega dovoljenja za 180 dni in izločitev vozila iz prometa. Kazen naj bi doletela tudi voznike, ki vozijo izposojen avtomobil, tudi v primeru, ko imajo urejeno mednarodno dovoljenje, izdano s strani AMZS.