Veleposlaništvo RS Rim /Sodelovanje v kulturi, znanosti, izobraževanju /

Sodelovanje v kulturi, znanosti, izobraževanju

Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike, ki je stopil v veljavo aprila 2018, ureja sodelovanje na kulturnem področju med državama.

Sporazum omogoča boljše razmere za nadaljnji razvoj obojestransko koristnih odnosov v kulturi in izobraževanju, s posebnim poudarkom na sodelovanju manjšin.

Sporazum je namenjen olajševanju stikov na širokem kulturnem področju med obema državama, saj spodbuja razvitejše sodelovanje na področjih kulture, izobraževanja, založništva, tiska in raziskav, ureja pomembna vprašanja dvostranskega sodelovanja, kot so vzajemno priznavanje diplom, štipendije za študij in raziskave, spodbujanje učenja in poučevanja jezika, predvsem na območjih, kjer živita obe narodni skupnosti, odpiranje kulturnih inštitutov, izmenjava razstav umetnostne in kulturne dediščine, sodelovanje med arhivi, knjižnicami in muzeji, mladinske izmenjave, sodelovanje med mediji in založniki časopisov, sodelovanje v okviru tekočih evropskih programov, idr.

Povezave: Ministrstvo za kulturo:

http://www.mk.gov.si/
Kulturni profil RS: http://www.culturalprofiles.net/slovenia/Directories/Slovenia_Cultural_Profile/-1.html
Ministrstvo za izobraževanje, znanoost in šport: http://www.mizs.gov.si/
Slovenska akademija znanosti in umetnosti: http://www.sazu.si/o-sazu.html
Univerze v Sloveniji:
Univerza v Ljubljani: http://www.uni-lj.si/
Univerza v Mariboru: http://www.uni-mb.si/
Univerza na Primorskem: http://www.upr.si/sl/
Univerza v Novi Gorici: http://www.p-ng.si/si/

http://www.p-ng.si/si/