Veleposlaništvo RS Rim /Politični odnosi  /

Politični odnosi

Glavna politična naloga veleposlaništva je krepitev in poglobitev političnih bilateralnih odnosov med Slovenijo in Italijo ter sodelovanja v okviru EU in drugih mednarodnih organizacij, katerih članici sta.

Odnosi med državama so dobrososedski, partnerski in razvejani. Državi sta razvili visoko raven medsebojnega sodelovanja na številnih področjih. Državi, partnerici v EU in NATO, povezuje skladnost pogledov glede ključnih vprašanj v okviru EU (širitev, Zahodni Balkan, prihodnost EU).

Vsestransko sodelovanje se odraža v rednem političnem dialogu, kar med drugim potrjuje tudi obisk predsednika vlade Boruta Pahorja v Rimu konec lanskega leta. H krepitvi  sodelovanja na ključnih področjih (zunanje zadeve, gospodarstvo, okolje, kmetijstvo, šolstvo) je pomembno prispevalo drugo zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo, ki je potekalo novembra 2009 v Ljubljani.

Pomemben vezni člen v odnosih med državama predstavljata obe manjšini. 

Obiski predstavnikov RS v Italiji (2008 – junij 2010)

6. februar 2008 – srečanje slovenskega predsednika dr. Danila Türka in italijanskega predsednika Giorgia Napolitana ob priložnosti slavnostnega koncerta ob slovenskem predsedovanju EU v Rimu.

8. september 2008 – prvo srečanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo v Rimu, ki so se ga poleg tedanjega ministra za zunanje zadeve dr. Rupla udeležili še ministri: za okolje in prostor, za kmetijstvo, za regionalni razvoj ter državni sekretarji: iz Službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstva za promet.

Državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve Dragoljuba Benčina se je na Siciliji v decembru udeležila 6. neformalnega zasedanja zunanjih ministrov sredozemskih držav Evropske unije. Mag. Tomaž Jeršič, tedanji državni sekretar v Ministrstvu za gospodarstvo, se je v aprilu udeležil 11. Mednarodnega energetskega foruma v Rimu. Dr. Peter Verlič, tedanji državni sekretar v Ministrstvu za promet, je v juliju vodil delegacijo RS v Rimu na neformalnem srečanju Medvladne slovensko-italijanske komisije za železniško povezavo Divača – Trst.

25. februar 2009 - srečanje slovenskega ministra za zunanje zadeve Samuela Žbogarja in italijanskega ministra za zunanje zadeve Franca Frattinija v Rimu ob priložnosti delovnega obiska ministra Žbogarja v Rimu.

19.-20. maj 2009 – minister za promet dr. Patrick Vlačič se je v Rimu udeležil ministrske konferenci Evropske unije o pomorstvu. 

18. september 2009 – obisk predsednika vlade Boruta Pahorja pri italijanskem predsedniku vlade Silviu Berlusconiju v Rimu.

21. oktober 2009 – minister za promet dr. Patrick Vlačič se je v Neaplju udeležil ministrske konference »TEN-T Days 2009« o prihodnosti evropske transportne mreže;

2. februar 2010 – predsednik vlade Borut Pahor se je v Milanu udeležil kongresa avtorske kuhinje »Identita' golose« in se srečal z županjo Milana Letizio Moratti ter s predsednikom deželne vlade Lombardije Robertom Formigonijem. 3. februarja si je predsednik vlade v Benetkah, kjer ga je spremljala ministrica za kulturo Majda Širca, ogledal razstavo slikarja Zorana Mušiča. 

11. in 12. marec 2010 - delegacija Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu v sestavi Miro Petek, predsednik, Mirko Brulc, podpredsednik, Janja Klasinc, članica komisije in predsednica Odbora za zunanjo politiko se je v Rimu srečala s predsednikom Komisije za zunanje zadeve italijanske Poslanske zbornice Stefanom Stefanijem, s predsednikom Komisije za zunanje zadeve in emigracijo Senata Lambertom Dinijem ter s senatorko Tamaro Blažina. Delegacija se je sestala še s poslanci, izvoljenimi v regiji Furlanija Julijska Krajina.

31. marec 2010 – generalni direktor za ekonomske odnose s tujino v Ministrstvu za gospodarstvo Alfred Killer se je v Rimu sestal z generalnim direktorjem v generalnem direktoratu za mednarodno trgovinsko politiko v italijanskem Ministrstvu za gospodarski razvoj.

24. marec 2010 - državna sekretarka v Ministrstvu za zunanje zadeve Dragoljuba Benčina se je v Rimu na neformalnem srečanju treh držav članic EU v Jadransko-jonski pobudi srečala z državnim podsekretarjem v italijanskem ministrstvu za zunanje zadeve senatorjem Alfredom Mantico in državnim podsekretarjem v grškem ministrstvu za zunanje zadeve Spyrosom Kouvelisom. Potekale so tudi bilateralne konzultacije državne sekretarke Benčine z državnim podsekretarjem senatorjem Alfredom Mantico.

16. april 2010 – predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič se je v Rimu na povabilo predsednika Senata Italije Renata Schifanija udeležil 12. srečanja predsednikov Senatov Evrope (Association of European Senates).

29. april 2010 - predsednik Državnega zbora dr. Pavel Gantar se je udeležil srečanja predsednikov parlamentov držav članic Jadransko-jonske pobude v Bariju.

5. maj 2010 - Minister za zunanje zadeve Samuel Žbogar se je v Anconi udeležil XII. zasedanja ministrov Jadransko-jonskega sveta.

24. maj 2010 - ob priložnosti podpisa Sporazuma o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološki nevarnosti in sodelovanju pri jedrski varnosti sta se v Trstu srečala ministra za okolje dr. Roko Žarnić in Stefania Prestigiacomo.

26. maj 2010 - državna sekretarka v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Tanja Strniša je v italijanskem Ministrstvu za kmetijsko politiko, prehrano in gozdarstvo podpisala Protokol o sodelovanju pri razvoju podeželja v okviru držav Jadransko-jonske pobude.

Obiski predstavnikov Republike Italije v Sloveniji (2008 – junij 2010)

14. januar 2008 - obisk predsednika Italijanske republike Giorgia Napolitana v Ljubljani.

14. julij 2009 – srečanje državne sekretarke v zunanjem ministrstvu RS Dragoljube Benčina z  državnim podsekretarjem v ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike senatorjem Alfredom Mantico v Ljubljani.

9. november 2009 - drugo zasedanje Koordinacijskega odbora ministrov med Slovenijo in Italijo v Ljubljani, ki so se ga poleg ministra Žbogarja udeležili še tedanji minister za okolje in prostor Karl Erjavec, državna sekretarja za promet ter za visoko šolstvo ter generalna direktorja na ministrstvu za kmetijstvo in na ministrstvu za gospodarstvo.

24. februar 2010 - srečanje državnega sekretarja  v Ministrstvu za promet dr. Igorja Jakomina z namestnikom ministra v italijanskem Ministrstvu za infrastrukture in promet Robertom Castellijem v Portorožu.

9. junij 2010 -  srečanje državne sekretarke v zunanjem ministrstvu RS Dragoljube Benčina z  državnim podsekretarjem v ministrstvu za zunanje zadeve Italijanske republike senatorjem Alfredom Mantico v Ljubljani.

24. junij 2010 – konzultacije na ravni generalnih direktorjev v Ljubljani, ki jih je na slovenski strani vodil v.d. generalnega direktorja za evropske zadeve in politično bilateralo v Ministrstvu za zunanje zadeve RS Iztok Mirošič, na italijanski strani pa generalni direktor za Evropo v italijanskem zunanjem ministrstvu Mario Bova.