Veleposlaništvo RS Rim /Učenje slovenščine na italijanskih univerzah /

LEKTORATI V ITALIJI – SLOVENŠČINA NA ITALIJANSKIH UNIVERZAH

 
Neapelj
 
Università degli studi di Napoli »L’Orientale«
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Studi dell’Europa orientale
Via Duomo, 219
IT-80138 Napoli
http://www.iuo.it/dipeo/inizio.html

Kontakt: Maria Bidovec maria.bidovec(at)yahoo.it

Diplomski študij slovenščine (3 + 2 leti), izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje.

 
 
________________________________________
 
Padova

Universita’ degli Studi di Padova
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)
Sede di via Beldomandi, 1
IT-35137 Padova
tel: +39 049 8278675
fax: +39 049 8278679

http://www.maldura.unipd.it/DISLL/

Kontakt: Polona Libešar
libersar.polona(at)gmail.com

Slovenščino je mogoče študirati kot glavni diplomski predmet (3 + 2) in s tega področja tudi diplomirati oziroma pripraviti diplomsko nalogo v slovenščini, lahko pa se jo študira tudi kot drugi ali tretji jezik. Slovenščino se lahko vpisuje tudi kot dopolnilni ali izbirni predmet z različnim številom kreditov, mogoče pa jo je študirati tudi kot enega tujih jezikov na nefiloloških smereh. Študij je namenjen študentom z različnim predznanjem ter zunanjim slušateljem. Pri študiju slovenščine se študenti spoznavajo s slovensko književnostjo,zgodovino in kulturo, zgodovino jezika ter dialektologijo, praktično pa s prevajanjem različnih vrst besedil. Za posamezne izpite je predvidenih od 6 do 12 kreditnih točk, kar je odvisno od programa, ki si ga izbere študent.

Nekaj zanimivosti o Univerzi v Padovi in Katedri za slovenščino

______________________________
 
Rim
 
Università di Roma "Sapienza"
Facoltà di Lettere e Filosofia
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Sezione di SSEUCO
Studi Slavi e dell'Europa Centro Orientale
Villa Mirafiori, Via Carlo Fea, 12
IT-00 161 Roma
Tel. 0039 06 499 172 50
http://w3.uniroma1.it/sseuco

Kontakt: Sanja Pirc
sanjapirc1(at)gmail.com
 
Diplomski študij in obvezni ali izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje.

________________________________________
 
Trst/Trieste
 
Università degli Studi di Trieste
Facoltà di Lettere e Filosofia; Dipartimento di Letterature Straniere, Comparatistica e Studi Culturali
Androna Campo Marzio 10; IT-34 123 Trieste/Trst
www.univ.trieste.it/strutture/index.php/from/didattica/strutture/018000
 
Kontakt: mag. Rada Lečič   
rada.lecic(at)telemach.net
 
Diplomski študij slovenščine (3 leta), izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente drugih študijskih smeri in za zunanje slušatelje. Za izpite so določene kreditne točke, kar je odvisno od programa, ki si ga izbere vsak študent.
 
 
 
________________________________________

Trst
 
 
Università degli Studi di Trieste
Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori
Via Fabio Filzi, 14
IT-34 132 Trieste/Trst
http://www.sslmit.univ.trieste.it/ 

Kontakt: dr. Karin Marc Bratina
karin(at)emporos.si 

Diplomski študij slovenščine kot 2. ali 3. jezika, izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje. Možen je tudi vpis na specializacijo. Za izpite so določene kreditne točke (2–5), kar je odvisno od programa, ki si ga študent izbere.

  
_______________________________________
 
Videm/Udine
 
Università degli Studi di Udine
Facoltá di lingue e letterature straniere
Lingua e letteratura slovena, DIEO
Zanon, 6
IT-33 100 Udine/Videm
www.uniud.it 

Kontakt: Urška Kerin, urska.kerin(at)uniud.it,
dr. Roberto Dapit, robertodapit(at)libero.it

Diplomski študij slovenščine, izbirni tečaji za začetnike in nadaljevalce, študente slovanskih jezikov, drugih študijskih smeri, podiplomske študente in zunanje slušatelje.